J. C. Jacobsens arkiv

1869-09-05

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen sender Kogsbølle et gratiale som tegn på sin taknemmelighed.

Transskription


Kjære Herr Kogsbølle!Forinden vi paany begynder vort Vinterarbejde føler jeg trang til at bringe Dem min varmeste Tak for den sjældne Omhu og Utrættelighed, hvormed De under min Fraværelse i Sommer har ordnet og ladet de talrige Arbejder af alle mulige Slags her paa Carlsberg.Det var i Tillid til denne Deres Utrættelighed og til Deres opofrende Hengivenhed, at jeg lagde denne Byrde paa Deres Skuldre, men jeg er noget undselig ved at have trukket saa stor Vexel paa Dem.Deres Hengivenhed kan jeg ikke betale med Penge, men jeg haaber, at De ikke vil forsmaa indlagte Honorar som et simpelt Vederlag for den Møie, jeg ved min Fraværelse har paadraget Dem.
Deres hengivne og forbundneJ. C. Jacobsen
Carlsberg, d. 5. Septbr. 1869

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 17-004-00004
Venskab, filantropi