J. C. Jacobsens arkiv

1870-12-25

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen takker igen Kogsbølle og sender ham et julegratiale på 1000 Rdlr af sine sparepenge.

Transskription

Kjære herr Kogsbølle.

Da Resultatet af det sidste Aars Virksomhed nu foreligger, beder jeg Dem modtage den sædvanlige Douceur i en Anvisning paa Rulff, men dette Resultat har i alle Henseender været saa heldigt, at jeg maatte være meget utaknemmelig, dersom jeg ikke paaskjønnede den sjældne Omhu og den levende Interesse for vor Bedrift, hvormed De saa væsentlig har bidraget til det gunstige Udfald og jeg beder Dem derfor at modtage en lille Andel deraf i en sum af 1000 Rdlr som jeg skal betale Dem af mine Sparepenge, saasnart jeg har Summen samlet.

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Carlsberg 25/12. 70

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
FA 17-004-00006
Filantropi, venskab