J. C. Jacobsens arkiv

1900-04-05

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Laura opfordrer Helge til at læse en prædiken af pastor Ussing.

Transskription

Kjære Helge!
Du skal see hvor smukt Dit Brevpapir tager sig ud selvom en rystende Haand maler paa det..- Jeg har en Begjæring til dig og Vagn, jeg har netop læst i Børnepostillen som Ussing har sendt mig, den er ogsaaa for udvoxne Mennesker, der er en lille Prædiken 3 Sider paa 3die Søndag i Advent som hedder Den sande Storhed. Den er vel værd at læse, og det er netop det som jeg i al Kjærlighed vil bede Dig og Vagn om at gjøre, en Gang imellem. Vi synes nok vi veed det, men mig opfylder disse Prædikener med en stor Lyst til at have Johannes levende i min Erindring.
Jeg veed at Din Moder har den, det sagde hun derfor sender jeg den ikke. Jeg har det naturligvis godt i dag, jeg havde jo igaar mine 5 store og smaa deilige Børn hos mig. Dertil har jeg haft Brevkort fra Theo fra Verona. Hendes kjære Mand siger hun er darling, og de nyde den italienske Luft i Glæde. Jeg glæder mig til at seeEder i morgen. Kjærlig Hillsen til Eder alle 5.

Din hengivne Grandmama.
Paaske Løverdag 1900

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CM 134/1984