J. C. Jacobsens arkiv

1870-11-24

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen undskylder overfor Japetus Steenstrup, at han ikke kunne komme til dennes fejring formodentlig på Københavns Universitetet.

Transskription

Kjære Ven !
 
Det gjorde mig overordentlig ondt, at et uheldigt Sammentræf af Hindringer gjorde mig det umuligt, at komme til Festen i Mandags. Jeg behøver ikke at forsikkre dig at jeg, om end fraværende, dog var tilstede i Sind og Tanke og at jeg glædede mig over den velfortjente Anerkjendelse og hyldest, som Du, min kjære Ven, ved denne Leilighed modtog. Det kan vel neppe feile, at denne Høitidsdag har angrebet dine Venner, men jeg stoler dog paa, at det Indtryk, den har efterladt paa Dig, vil give Dig forøget Styrke og overlegen Sindsro til med Ligegyldighed at see ned paa de usle Drillerier, som Nid
 
Avind vel ogsaa i Fremtiden ville kaste paa din Vei. En rolig Foragt er det bedste Skjold mod de mest giftige Pile, hvorfra de prelle tilbage til Skytten, der ligger i Baghold.
Gid Du endnu i mange Aar maa bevare din Aands- og Legems Kraft usvækket til Gavn for Videnskaben og til Ære for dit Fædreland og for den Høiskole, hvorpaa din Virken har kastet saamegen Glands.
 
Med Høiagtelse og Hengivenhed
din
J. C. Jacobsen
 
d. 24/11- 70

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Det Kongelige Bibliotek
Selskabsliv