J. C. Jacobsens arkiv

Breve fra
J. C. Jacobsen

Søgeresultater: 708

Grid List

1856-06-01

J. C. Jacobsen

Graah & Carstensen

J. C. Jacobsen udbeder sig et overslag over murerarbejdet i et nyt malthus.

1856-06-27

J. C. Jacobsen

Athenæums Bibliothek

Bestilling af bog fra Athenæum.

1856-12-30

J. C. Jacobsen

August Vogelius

Om udlejning af Bryggeriet i Brolæggerstræde to August Vogelius.

1858-07-31

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen skriver til Carl, der er på udflugt til Møn sammen med Sophus Møller. Gode råd og formaninger.Kun første…

1858-08-12

J. C. Jacobsen

Erhard Kogsbølle

Påskønnelse af Kogsbølles arbejde og tilsagn om lønforhøjelse.

1859-02-28

J. C. Jacobsen

August Bournonville

J. C. Jacobsen afslår A. Bournonvilles tilbud om buster af Frederik VII og Absalon. Han mener at de skal tilbydes Køben…

1859-07-28

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen udtrykker håb for Carls stammen.

1859-08-02

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Carl er i Schweiz med K. Schow. J. C. Jacobsen fortæller at Japetus Steenstrup er rejst på en længere Europarejse. Igen…

1859-08-07

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen skriver til Carl, der er på rejse med sin lærer K. H. Schow. Brevet er fuldt af formaninger og holdt i e…

1859-09-10

J. C. Jacobsen

Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt

Ansøgning om tilladelse til at udføre et par mindre bygningsforbedringer på Carlsberg.

1859-10-08

J. C. Jacobsen

kammerråd Eriksen

J. C. Jacobsens ledsagebrev til artiklen om baierskølbryggerierne

1860-01-19

J. C. Jacobsen

Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot

J. C. Jacobsen mener absolut, at Chr. IVs bedestol på Frederiksborg Slot bør restaureres, og han giver 500 rigsdaler ti…

1860-01-30

J. C. Jacobsen

Komitéen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot

Afventer transskription

efter 1861

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Et udateret brev om politiske forhold. 

1861 september

J. C. Jacobsen

M. Wolff

Huslejekontrakt oprettet af J. C. Jacobsen, der udlejer til en lejlighed i Brolæggerstræde 5 til M. Wolf.

1862-02-28

J. C. Jacobsen

H. V. Bissen

Om afstøbninger af 3 relieffer af Bertel Thorvaldsen i Rom. 

1862-04-10

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

En middagsinvitation fra J. C. Jacobsen til Japetus Steenstrup og frue.

1862-09-xx

J. C. Jacobsen

Anmodning om at låne Jean-Jacques Ampère, "Histoire Romaine" bd. 1 sands. fra Athenæum. 

1863-02-xx

J. C. Jacobsen

Vilhelm Topsøe

Invitation til bal.

1863-02-04

J. C. Jacobsen

Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt

Ansøgning fra J. C. Jacobsen om tilladelse til at opføre nye bygninger på Carlsberg samt bygningsinspektoratets positiv…