J. C. Jacobsens arkiv

1860'erne, udateret

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Udaterede bryggerinotater fra Steins Bryggeri ved Frankfurt. Fundet som løsblad i en Carl Jacobsen notesbog.

Transskription


Steins Hestegang til ...
Opheisning fra Lagerkjelderen, den nyeste, meget bedre end den ældre, der er aldeles liig min-
_______________
 
[Tegning]
Lodret Axe A: Derpaa befæstet Bommen b, hvor Hesten trækker.Høiere oppe udgaaer fra Axen en fast Arm c med en Bøsning hvori den mindre Axe d styres. Paa Axen d er forneden befæstet en Friktionsskive e, der kan holdes fast paa sædvanlig Maade med et Jernbaand (uden Træklammen) og en Vægtstang g.- Paa den anden Ende af d sidder Drevet f, der, naar e er bremset fast, er ubevægeligt og tvinger Tandhjulet h og dermed Valsen i til at følge Hesteomgangens Bevægelse.Naar man vil fire Ladet ned, løsnes Bremsen og Valsen løber da rundt om Axen med circa 5-6 Gange mindre Hastighed end e og f.- Øverst paa den lodrette Hovedaxe sidder Tandhjulet k fast, hvori Spærhagen l griber ind. 

Fakta

PDF
Note
Dansk
Frankfurt
Carl Jacobsens brevpapir. Bemærk Jakobsen stavet med 'k'
Carlsberg Arkiv
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi