J. C. Jacobsens arkiv

Breve til
Johan Nicolai Madvig

Søgeresultater: 10

Grid List

1876-09-14

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

J. C. Jacobsen fremsender to udkast til ansøgninger til Videnskabernes Selskab og til Carlsbergfondet.

1876-09-25

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

Følgebrev vedrørende fundats og gavebrev stilet til Videnskabernes Selskabs formand Johan Nicolai Madvig.

1876-10-11

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

Om kongens interesse i oprettelsen af Carlsbergfondet og besøget på Carlsberg

1876-12-01

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

Om regnskabsførerens løn.

1876-12-29

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

Om datoen for den regelmæssige udbetaling af honorar til Carlsbergfondets bestyrelsesmedlemmer.

1878-04-20

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

Om gavebrevet vedrørende Frederiksborg Slot.

1878-06-02

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

J. C. Jacobsen skriver til Madvig om tillæget til Carlsbergfondets statutter.

1881-12-11

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

Følgebrev til gavebrevet vedrørende Frederiksborg Slot;

1886-01-02

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

J. C. Jacobsen forsvarer lovligheden af sine mange projekter, som Madvig åbenbart har anfægtet."Bidragene til Frederiks…

1886-01-04

J. C. Jacobsen

Johan Nicolai Madvig

Om J. C .Jacobsens og J. N. Madvigs divergerende opfattelse af kongemagten og Madvigs autoritet i befolkningen.