J. C. Jacobsens arkiv

1877-09-10

Dokumentindhold

 J. C. Jacobsen forærer J. L. Heiberg et eksemplar af den portrætmedaljon, som Glosimodt har lavet

Transskription

Fru J. L. Heiberg.
 
Da jeg veed at De glæder Dem ved Synet af skjønne Fugle, tillader jeg mig hermed at sende Dem et Par, som kan bringe Dem Hilsen fra Florenz, med Ønske om snart igjen at maatte blive Gjenstand for deres Beundring.
Ved samme Leilighed beder jeg Dem ikke at forsmaae medfølgende Portraitmedaillon, som jeg ønsker maa bidrage til at bevare mig i Deres venlige Erindring.
 
Deres ærbødige og hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg d 10 Septbr
1877

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Selskabelighed, venskab