J. C. Jacobsens arkiv

1876-01-09

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen beder J. L. Heiberg om ikke at omtale hans planer om et videnskabeligt institut (Carlsberg Laboratorium).

Transskription

Fru Etatsraadinde Heiberg
 
Idet jeg hoslagt fremsender det ansøgne Bidrag, vil jeg foreslaae Dem at spørge Etatsraad Meldahl om Byggeselskabet ikke skulde have midlertidig Brug for den omtalte Mand, f. Ex ved Opgjørelsen af Regnskaber, som Vicevært, eller desl.
Endvidere vil jeg bede Dem - hvad jeg vistnok glemte idag - ikke at omtale den projecterede Oprettelse af et videnskabeligt Institut, da Planen dertil først om nogen Tid vil kunne forelægges Videnskabernes Selskab.
 
Med sand Høiagtelse
 
Deres
 
J. C. Jacobsen
Carlsberg 9 Januar
1876

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Carlsberg Laboratorium, Filantropi