J. C. Jacobsens arkiv

1876-03-05

Dokumentindhold

J. L. Heiberg vil besøge hos billedhugger Stein og se på busten af J. C. Ryge

Transskription

Fru Etatsraadinde Heiberg
 
Professor Stein blev meget glad da jeg meddelte ham, at de havde lovet at tage Ryge's Buste i Øiesyn og sige ham Deres Mening derom.
Da Busten nu er i alt Væsentligt færdig i Leer, har jeg lovet Stein at komme til ham en af de første Dage forhaabentlig i Selskab med Dem og jeg er derfor saa fri at spørge om det er Dem beleiligt at besøge hans Atelier paa Onsdag 8de, f.Ex Kl 1½ da jeg i saa Fald skal komme med min Vogn og afhente Dem til den Tid De bestemmer.
 
Deres hengivne
 J. C. Jacobsen

d 5 Marts
1876

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Filantropi, mæcenvirksomhed