J. C. Jacobsens arkiv

1871-11-22

Dokumentindhold

Gode ønsker for fru Heiberg

Transskription

Fru J. L. Heiberg
 
Dersom De venligst vil modtage medfølgende Smaafugle og forunde dem en Plads i Deres Stue, kan jeg indestaae for, at de ikke ville falde Dem til Besvær, men kan i al Beskedenhed qvidre lidt om de varme Ønsker, som opsendes for Dem af alle Kunstens og Passions Venner og ikke mindst af
 
deres ærbødige og hengivne
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 22 Novb
1871

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Filantropi, mæcenvirksomhed, venskab