J. C. Jacobsens arkiv

1877-10-30

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen sender 500 kr. til understøttelse af en kvindelig xylograf.

Transskription

Kjære fru Heiberg!
 
Først maa jeg takke Dem for Deres venlige Indbydelse til Fredag Middag, som jeg glæder mig til at benytte.
Dernæst maa jeg sige, at Grunden til at jeg ikke for lang Tid siden har besøgt Dem var, deels, at der indtil for faa Dage siden var fuldstændig Ebbe i min Sparekasse, deels at tvingende Forretninger fra Dag til Dag hindrede mit fortsæt, at komme og tale med Dem om Deres Protegé.- Heldigviis kan jeg nu x) sende 500 Kroner til at understøtte hende i hendes Uddannelsestid, vistnok især som Xylograph, dog derom mere mundtlig.

[på langs]
x) helst anonymt
 
Deres ærbødige
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg
30 October 1877.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Filantropi, selskabsliv