J. C. Jacobsens arkiv

1870-11-21

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen takker for en invitation og håber at kunne komme på trods af en voldsom forkølelse.

Transskription

Skjøndt jeg i de sidste Par Dage har været stærkt forkjølet, haaber jeg dog, at Intet skal forhindre mig i at benytte Deres venlige Indbydelse til imorgen Aften, for hvilken jeg tillige paa min Søns Vegne bringer Dem vor forbindtligste Tak.
 
Deres ærbødige 
J. C. Jacobsen
 
d. 21 Novb. 1870

Fru Etatsraadinde Heiberg

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Selskabsliv, helbred