J. C. Jacobsens arkiv

1874-07-11

Dokumentindhold

Om fru Heibergs forkølelse og J. C. Jacobsens beslutning om også at rejse til Villars.

Transskription

München Bayrischer Hof
d 11 Juli 1874

Fru Etatsraadinde Heiberg
Da jeg for et Par Dage siden tilskrev Dem her fra München, havde jeg endnu ikke modtaget Hr Etatasraads Meddelelse (som jeg i Aften fik med et Brev fra Hjemmet.) Jeg seer deraf med Beklagelse, at De endnu ikke har forvundet den Forkjølelse hvoraf De leed, da jeg modtog Deres venlige Brev fra Lausanne og at De derfor vil tage til Villars, for at bruge en Kuur dér.
Dersom De i Schweitz har ligesaa varm og behagelig en Luft som her i München vederqvæger mig, haaber jeg at De snart vil blive befriet for Resterne af Deres Ildebefindende, og at jeg vil see Dem fuldkommen

frisk, naar jeg omtrent d 24 de kommer til Villars, hvorhen jeg nu veed at jeg maa dirigere min Reiseroute.
Med venlige Hilsener til Dem og Deres forbliver jeg

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
München
Rigsarkivet
Rejsebrev, filantropi, helbred, rejsebreve