J. C. Jacobsens arkiv

1868-11-29

Dokumentindhold

Takkebrev for en invitation

Transskription

Fru Etatsraadinde Heiberg

Jeg behøver neppe at forsikkre Dem, at det vilde have glædet mig særdeles meget, dersom Deres Tanke om at besøge mig paa Carlsberg var kommen til Udførelse og det er med ikke mindre Glæde og Tak, at jeg modtager den Artighed, De viser mig ved at indbyde mig til at gæste Dem paa Tirsdag

Deres ærbødige
J. C. Jacobsen
d 29 Novbr. 68

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Selskabsliv, venskab