J. C. Jacobsens arkiv

1867-06-03

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen giver sit tilsagn om økonomisk støtte til Slesvig.

Transskription

Carlsberg d 3 Juni 1867.

Kjære Herr Adler
I et Øieblik som dette er det maaskee af større Vigtighed end nogensinde at støtte og opretholde de Mænd, der have holdt ud og fremdeles kunne være virksomme i Slesvig
Jeg skal derfor med Glæde deltage i den i Deres Brev omtalte Subscription i den Udstrækning, som De finder fornøden, hvilket jeg ganske overlader til Dem at bestemme.-
Med Høiagtelse
Deres
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Filantropi, mæcenvirksomhed