J. C. Jacobsens arkiv

1882-03-14

Dokumentindhold

Om malerier af officererne Edouard Suenson og Max Müller som J. C. Jacobsen mener skal udføres straks af Bache og Roed.

Transskription

Høivelbaarne
Hr Kammerherre Worsaae
 
Det gjør mig ondt at min ufrivillige Udeblivelse fra Mødet igaar forhindrede en definitiv Beslutning om Anskaffelsen af monumentale Portraiter af Suenson og Max Müller. Jeg iler derfor med at meddele vor ærede Formand, at jeg er fuldkommen enig i at de nævnte Portraiter bestilles uden Ophold hos Prof Bache og Prof. Roed og at man bestræber sig for at fremskynde Udførelsen medens det er Tid.
 
Med sand høiagtelse

ærbødigst
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 14 Marts 1882

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 20-1881-82
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed