J. C. Jacobsens arkiv

1867-11-14

Dokumentindhold

Afslag på en anmodning fra D. B. Adler om støtte til et ikke nærmere angivet formål.

Transskription

Carlsberg d 14 Novbr 67

Kjære Herr Adler!
Det er dog alt for galt, at jeg endnu ikke har svaret Dem paa deres Brev, men jeg har stadigt troet, at jeg dog skulde faae Leilighed til at besøge Dem og bringe Dem mit Svar mundtligt, men Tiden kan aldrig slaae til, naar jeg kommer til Byen
De veed, at jeg ikke hører til de Uvillige naar der er tale om almennyttige Foretagender, men De vil let kunne forstaae, at jeg efter det Tab jeg har lidt maa begrændse min Virksomhed i denne Retning til de Foretagender, mod hvilke jeg har den største Forpligtelse. Naar jeg saaledes maa holde mig tilbage fra det af Dem omtalte Foretagende, trøster jeg mig med, at den Sum, somdertil udkræves, er saa ringe, at den sikkert uden Vanskelighed kan tilveiebringes.
Med sand Høiagtelse 
Deres J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Carlsberg, Filantropi, brand