J. C. Jacobsens arkiv

1879-03-14

Dokumentindhold

Om betalingen til maleren Wilhelm Rosenstand.

Transskription


 
 
D 14 Marts 1879
 
Høivelbaarne
Herr Kammerherre Worsaae
 
 
Hermed har jeg den Fornøielse at fremsende Vexelen til Maler Rosenstand paa 1380 frcs, ligesom jeg ogsaa remitterer hans Brev.
 
Med sand Høiagtelse
 
Deres
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, fmj 1-1878-79
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, Danmarks historie