J. C. Jacobsens arkiv

1884-05-19

Dokumentindhold

Følgebrev til det lange brev sendt til Frederiksborgmuseets bestyrelse samme dag.

Transskription

Carlsberg 19 Mai 1884

Høivelbaarne
Hr Kammerherre Worsaae
Idet jeg hoslagt fremsender mine Betragtninger med Hensyn til Planen for Frederiksborg Museet, maa jeg bede undskyldt at den deri omtalte Oversigt over de historiske Sujetter ikke følger med, fordi jeg har foretaget en Deel Rettelser i mit Første Udkast og maa reenskrive det paany, men det skal blive eftersendt en af de første Dage

Med udmærket Høiagtelse
ærbødigst
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 1-1884-85 
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, filantropi, mæcenvirksomhed