J. C. Jacobsens arkiv

1881-04-27

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen foreslår Worsaae en udflugt til Kronborg og Fredensborg for at se, hvad der kan lånes til Frederiksborg Slot.

Transskription

Carlsberg d 27 April 1881

Høivelbaarne
Herr Kammerherre Worsaae

Da jeg i Paaskedagene besøgte Frederiksborg Slot, saa jeg med stor Fornøielse, at Arbeiderne i Kongefløien ere saa nær færdige, at man i Mai kan begynde Ordningen af Museet og at alle Localer kunne være færdige omtrent til 1ste Juli.- Det synes altsaa nødvendigt saasnart muligt at faae en oversigt over de Malerier m.m., der kan faaes til Disposition og til den Ende at foretage den omtalte Udflugt til Kronborg og Fredensborg, samt Frederiksborg.
I den Anledning tillader jeg mig at foreslaae "Bededag" d 13 Mai til den nævnte Udflugt. 

Med særdeles Høiagtelse
ærbødigst
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 23-1880-1881
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed