J. C. Jacobsens arkiv

2024

Ophavsmand/nøgleperson

Carlsbergfondet

Dokumentindhold

Carlsbergfamiliens narrativ med noter og links til de primære kilder.

Transskription


Et globalt bryggeri, tre filantropiske fonde,
[1] to kulturbærende museer,[2] en levende kulturattraktion[3] og et banebrydende forskningslaboratorium[4] - det er Carlsbergfamilien. Hver for sig understøtter vi kunst og videnskab, iværksætteri og innovation, unges indflydelse og handlekraft, historisk dannelse og meningsfulde fællesskaber. Sammen giver vi tilbage til samfundet og bidrager til en bedre og mere bæredygtig fremtid. 


Bryggeriet Carlsberg blev grundlagt i 1847,
[5] to år for indførelsen af folkestyre i Danmark. Det moderne Danmark med industri og demokrati blev skabt sammen med - og i kraft af - en frisættelse af erhvervslivet, videnskaben, kunsten og det enkelte menneske. Carlsbergs grundlægger, J. C. Jacobsen, var dybt engageret i udviklingen. Han etablerede Carlsbergfondet som Danmarks første erhvervsdrivende fond med ansvar for en industrivirksomhed og med fokus på at fremme videnskaben[6]. Hans søn, Carl Jacobsen, fulgte efter som både brygger, fondsstifter og museumsgrundlægger. Han brændte for at gøre kunsten til allemandseje og bringe den ud til de steder og rum,[7] hvor vi har en fælles hverdag[8]. Dermed lagde de to foregangsmænd fundamentet for Carlsbergfamiliens vidtfavnende virke, som har sat afgørende præg på udviklingen af det moderne Danmark. 


Nysgerrighed, mod og stræben efter skønhed og sandhed er forudsætninger for fremskridt.
Ansvarlighed er betinget af, at man føler sig forbundet med noget andet end sig selv: At man tager del i fællesskaber - historiske og nutidige, nationalt og på tværs af grænser. I Carlsbergfamilien arbejder vi sammen om at fremme disse værdier. Vi støtter det ypperste og stiller det til rådighed for alle. Vi stræber efter den højeste kvalitet, hvad enten det drejer sig om ølbrygning eller entreprenørskab, om kunst eller kulturarv, om forskning eller formidling. Og vi tror på, at holdbar fremgang hviler på lydhørhed og mangfoldighed. Derfor forsøger vi også at fremme samtale og synergi mellem de verdener, som vi hver især favner. 


Vi arbejder for et samfund, hvor dynamik og dannelse går hånd i hånd. Sådan har vi siden 1847 gjort Danmarks fremtid bedre

  1. Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet
  2. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot og Ny Carlsberg Glyptotek
  3. Home of Carlsberg

Fakta

PDF
Narrativ
Dansk
København
Carlsberg