J. C. Jacobsens arkiv

1881-01-30

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Worsaae og foreslår, at nogle danske kunstnere på vej til eller fra Rom kunne lægge vejen om Colleonis borg i Malapaga nær Bergamo for dér at kopiere billederne af Christian I.

Transskription

Høivelbaarne
Herr Kammerherre Worsaae.

Idet jeg hermed tilbagesender det "Norske Familiebillede" som De var saa god at laane mig, vil jeg henstille, om man ikke skulde foranledige en af vore Kunstnere, som gaae til eller fra Rom, til at lægge Veien om ad Bergamo og tage de omhandlede Billeder i Colleonis Borg i Øiesyn samt meddele os sin Mening om hvorvidt de have saamegen Værd, at der kunde være Anledning til at tage Skitser eller Kopier deraf.- En Godtgjørelse for Omveien og et kort Ophold i Bergamo, kunne vi vel overkomme og det synes ikke utroligt, at man dér kan finde Noget, som kan have Interesse for Museet, i al Fald, som et Genrebillede fra Chr. 1stes Tid og fra hans Roma-Reise.
Hermed fremsender jeg endvidere et Tilbud fra H. Dirckinck Holmfeld til behagelig Bedømmelse, idet jeg henstiller om De vil svare ham eller om jeg skal gjøre det.- Det samme gjælder om det Tilbud jeg forleden tillod mig at sende Dem fra Simonsen i Aalborg.

Med udmærket Høiagtelse
J. C. Jacobsen

Carlsberg 30 Januar 1881.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 17-1880-1881
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed