J. C. Jacobsens arkiv

1878-12-13

Dokumentindhold

Om et møde på Rosenborg Slot.

Transskription

Høivelbaarne
Herr Kammerherre Worsaae.
 
Jeg skal ikke undlade at møde paa Rosenborg paa Onsdag til den fastsatte Tid. For en Sikkerheds Skyld bør jeg dog bede Dem og de øvrige Medlemmer af Bestyrelsen ikke at vente efter mig, dersom jeg mod min Villie skulde blive forsinket.
 
Med særdeles Høiagtelse
ærbødigst
 
J. C. Jacobsen
 
 
Carlsberg 13 Decbr
1878

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, fmj 7-1878-79
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed