J. C. Jacobsens arkiv

1880-11-21

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen videresender et brev fra Julius Lange, som han vil vente med at besvare, indtil Worsaae har læst det.

Transskription

Carlsberg d 21 November 1880

Høivelbaarne

Herr Kammerherre Worsaae

Uagtet jeg betragter det som afgjort, at Museet ikke i den nærmeste Tid kan tænke paa at anskaffe Kopier, der kunne faaes senere, vil jeg dog ikke svare Docent Lange paa hoslagte Brev, før De har havt Leilighed til at gjøre Dem bekjendt dermed, hvorfor jeg tager mig den Frihed hermed at fremsende det.-

Med sand Høiagtelse
Deres ærbødige

J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 10-1880-81
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed