J. C. Jacobsens arkiv

1880-06-15

Dokumentindhold

Worsaae har forgæves forsøgt at træffe departementschef Stephensen i Justitsministeriet.

Transskription

Rosenborg d. 15de Juli 1880.

Høistærede Hr. Jacobsen!

Foreløbig tillader jeg mig at meddele at jeg to Gange forgjæves har søgt Departementschef Stephensen i Justitsministeriet, for at tale Hr. Barfods Sag. Jeg skal fremdeles ikke tabe Spørgsmålet af Sigte, men snarest mulig igjen søge Conferentsraad Steffensen.
Det kunde vistnok kun gavne Barfod, hvis ogsaa De inden bearbeider Hr. Steffensen

Med Høiagtelse Forbindligst
J. J.A Worsaae

Hr. Brygger Jacobsen jr. 
Ny - Carlsberg
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
000002607/000000296