J. C. Jacobsens arkiv

1869-02-22

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

10 sider langt brev fra Burton bl.a om et skuffende besøg hos Hambroe i London.

Transskription

Burton on Trent
Mandag form 22 Febr.
 
Kjære fader.
Jeg sagde allerede i det sidste brev at jeg ikke havde nogensomhelst tiltro til Hambroes indflydelse på Dhrr. Alsopp & Sons principer og at jeg var sikker på ikke at kunne opnå noget efter at jeg havde seet brevet fra Alsops partner til M Smith.Jeg tog imidlertid til London for Suhrs skyld, der havde gjort sig uleilighed til bedste for mig og i god tro.
_______
Jeg kom til Lond. Torsdag aften (18de Feb) og gik strax næste morgen til Baronens comptoir, hvor jeg var heldig nok at træffe ham.
Jeg fremsatte mit ærinde som han jo allerede vidste og han svarede meget velvillig at han vilde lade en af

sine folk følge med mig og introducere mig til Alsopps agent Mr. Friend og denne vilde da nok så give mig et anbefalings-brev så at jeg kunde få at see hvad jeg ønskede. Jeg forsøgte at gjøre gjældende at dette just ikke var til tilstrækkelig nytte, men Hambro syntes ikke at forståe ret hvad jeg meente og da han var meget beskjæftiget anså jeg det for rigtigere at forklare mig for comptoir manden. Vi gik nu til Mr. Friend men denne vilde ikke gjerne give mig noget anbefalings brev og jeg vidste jo også at et sådant ikke vilde nytte noget og situationen blev noget piinlig.Hambroes comptoirmand vilde jo ikke gjerne gåe uden dog at have opnået noget ....ladende for mig; Mr Friend sagde at han kjendte sit huus' principper og billigede dem og forklarede det umulige i mit forlangende

Enden blev da at vi skiltes med nogle høflighedsfraser men uden brev. Jeg forklarede nu Comptoirmanden sagen, samt Suhrs og mine forhåbninger at Baron Hambro ved sit navn og sin personlige indflydelse mulig kunde tvinge mig ind trods de ubøielige principper.
Men det viste sig da at Hambro vel i tidligere tid havde stået i handelsforbindelse med Allsop men at det forlængst var forbi og han personlig slet ikke var eller havde været i forhold til dem. Det er mig derfor en gåde hvorfra vor gode Suhr har fået sine tanker om denne almægtige hånd.Forresten må jeg sige at jeg troer ikke at tabet for mig er så stort, jeg troer endogså at jeg vil lære bedre i et af de noget mindre Burton bryggerier
______
Jeg vil copiere passagen af brevet som Mr. Leith, Allsopps partner, skrev til Mr. Smith angående mig.

... "the fact is our house has for years declined to receive pupils on any (terms) times? so that I am quite certain it is useless to attempt to change the ideas of my partners on the point-"..."it is a rule of our house on which some its members feel very positive..."
________
Fredag aften reiste jeg tilbage til Burton. Løverdagen gik jeg til Allsopps comptoir for at tale selv med Mr. Friend, men han var på jagt men jeg fik som alle "strangers" tilladelse til at bese bryggeriet hvilket jeg gjorde meget grundigt ved hjelp af en ung mand der viste mig om og som havde været pupil der i de sidste 3 år. Han var nemlig personlig bekjendt med en af partnerne.

II
Mr Smith havde også skrevet om mig til Mr Bindley en af Worthingtons partnere, denne havde svaret at Worth. ligesålidt som Bass og Alls. tog elever men at han vilde være mig behjælpelig når jeg kom. Jeg gik da strax til ham i Løverdags men han var gået ud at fiske så jeg fik ikke noget bestemt eller afgjort.I dag har jeg været hos ham og han har sat mig stævne til kl. 3 Jeg har seet det bryggeri hvor Hatt er (Mr. Bells) fabricationen er omtrent som hos Allsopp men forskjellig fra Edinbourg

[På hovedet]
Jeg fik idag Journal des brasseur fr 20de Febr. B. har deri indsat en artikel jeg har sendt ham, hvori jeg har fremsat sine ideer om køllning. Nu kan Du jo sende ham en med Dine! Det vilde blive en morsom debat. Sproget er dog kun tildeels mit eget, han har ofte filet derpå.

Mandag aften
Jeg var da i middags hos [utydeligt] Mr Bindley der var meget forekommende og talte længe med mig.
Hans oplysninger vare imidlertid ikke synderlig glædelige. Der var ingen af de betydelige bryggere der tog pupils derimod er der 3 mindre, der gjøre det
Vi vare hos Mr. Robinson som Eugène Erhard havde sagt mig tog pupils, men det var "a mistake" thi jeg fik er reent Nei.
Han havde forleden været på jagt med Salt. (Det er en mand, der hedder "Salt") og spurgt ham men fået ligeledes et reent nei.
Han vidste også at Ind, Coop og "Burton Brewery Cie" ikke tage elever.
Derimod får man let adgang til at se alle bryggerierne.
_______
De tre der tage elever ere M Bell, hvor Hatt er, Mr. Thompson og Mr Eversmed det er omtrent eens bier med de 3

Bells bryggerie er et elendigt hul, skiddent som bare f....., dér er der ikke tale om exportation forretning o desl; det er yderst lille. Dog er øllet meget godt. De to andre ere det samme kun med den forskjel; at den ene har en dampmaskine hvilket Bell og den anden ikke har.Det kan efter min formening ikke være til nogen nytte for mig at blive her i 6 måneder, det vil der aldeles ikke være arbeide til. Dog vil et par måneder være vel anvendte, thi øllet er virkelig godt og fabricationen er i det væsentlige den samme som hos de andre. Jeg talte med Bindley om at lade mig engagere som Fransk & Tydsk correspondent i et af de større huse, ja selv som gjærfører eller deslige. Men deels frarådede han mig det sigende at man i så fald ikke vilde tillade mig at gåe i bryggeriet, og deels sagde han vilde jeg ikke få en sådan plads

da man ikke tog folk, som man kunde forudsee ikke vilde blive åreviis på stedet - altså også dette sund er lukket. Jeg seer derfor ikke rettere end at det må skee som jeg vel har anet og også nævnt i et af mine breve - men som jeg dog havde betragtet kun som en phantasie: nemlig at vende tilbage til, Youngers og tilbringe 6 måneder der. Det vil være mig nyttigere at være 6 måneder endnu hos Y end at gåe samme tid her og det udelukker jo ikke at jeg jo tager ophold her for for exempel 2 måneder.
Men nu er det store spørgsmål skal jeg strax reise tilbage til Edinburgh og blive der først til 21de Marts og så til 21 Sept. og betragte denne udflugt som et nyttigt besøg for sammenligning hvad det visselig har været og derpå i Efteråret

III
vende tilbage til Burton og derfra til London hvormed jeg må ende. Eller skal jeg tage de to måneder her nu til saisonens ende og derpå gåe til Edinburgh.I sidste tilfælde vilde jeg fåe et behageligt ophold her med min ven (- og det er jo usikkert om jeg til næste saison vilde have en ven hér med mig -) men da vilde ophold i Edinburgh tabe svært i værdi. I første tilfælde kunde jeg så at sige fortsætte i Edinb. hvor jeg slap " og hvor jeg ingenlunde har udtømt alt thi jeg seer godt at jeg endnu ikke er udlært. Men jeg vilde da gå glip at det frugtbringende selskab, der ikke alene er behageligt men tillige særdeles lærerigt.
___________
Jeg bør ikke tage beslutning i denne sag førend jeg har hørt Din mening

og jeg beder Dig derfor sige mig denne såsnart Du kan. Du vil mulig svare mig, at jeg i denne sag må see klarere end Du og overlade valget ene til mig selv.
Jeg kan da ikke nu sige hvad jeg vil vælge; thi jeg svinger mellem begge idéer. Dog forekommer det mig som det meest fornuftige at jeg da vilde foretrække at vende om snarest mulig, ikke spilde tiden, men begynde på ny hos Younger.
__________ 
Jeg venter her derfor i alt fald til jeg fåer Dit svar min adresse er
Georges hôtel. Burton on Trent
Jeg beder frankere brevet. ???
Med mange hilsener
Eders hengivneCarolus.
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Burton on Trent
uden eget FA-nr., kasse F 3,2
Rejsebrev, rejsebreve