J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 23

1869

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens bryggerinotater fra Burton. Afventer transskription

1869

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Del af brev med flere bryggeritekniske spørgsmål.

1869-01-03

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen sender Carl penge og øl til Theilmann. Om eksport af øl til oversøiske land. Om gæring. Om dyrkning af M…

1869-02-01

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om gær og gæring og forsyningen af is. Om fordelingen af Carls tid i England. Om middagsselskabet, der efter J. C. Jaco…

1869-02-11

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om Carls forestående ophold i Burton og hans møde med C. J. Hambro og hvorledes denne skal tiltales.

1869-02-22

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

10 sider langt brev fra Burton bl.a om et skuffende besøg hos Hambroe i London.

1869-03-09

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om Carls engelskkundskaber og om Rasmus Nielsen sygdom samt om forsendelse af øl til Skotland.

1869-11-08

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen sender tegninger af Mellembryggeriet til Carl. Om vandsforsyning og tilkørselsforhold.

1869-11-15

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om indretning af Mellembrÿggerriet. Om afsendelse af øl til Indien, Kina og Australien.

1869-11-19

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om indretningen af Mellembryggeriet. Om eksport af øl til England. Opfordring til Carl om at udvikle sine sprogkundskab…

1870-xx-xx

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Del af brev fra Burton-on-Trent om malt og om hjemsendelse af maltprøver.

1870-01-01

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om indretningen af Mellembryggeriet, om byg og humle.

1870-01-16

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen skriver om Carls betænkeligheder ved dampkogning i Mellembryggeriet.

1870-01-16 til 21

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Del af langt brev. De første 2 ark (= 8 sider) mangler. Om brøndgravning ved Mellembryggeriet og maltkøller. J. C. Jaco…

1870-01-17

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Om bryggeriforhold i England.

1870-01-28

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen har været travlt optaget af sit rigsdagsarbejde og forberedelsen af sit foredrag om byg i Landhusholdnin…

1870-02-03

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen fortæller om sit rigsdagsselskab og om arbejdet med brøndboringen. Foredraget i Landhusholdningsselskabe…

1870-02-14

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om modtagelsen af en sending humle og byggematerialer til Mellembryggeriet.

1870-02-26

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Fødselsdagsbrev til Carl med gode ønsker for fremtiden. Carl er nu færdiguddannet, og J. C.s forventninger er høje. Om …

1870-03-17

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen beder Carl om at købe tagplader i England til Mellembryggeriet og skriver om den forestående rejse.