J. C. Jacobsens arkiv

1878-10-30

Dokumentindhold

Om fotografier af Bayeuxtapetet.

Transskription


 
 
 
Høivelbaarne
 
Herr Kammerherre Worsaae
 
Hermed sender jeg Dem et Brev som min Søn idag har modtaget fra London, hvoraf De vil see at det Exemplar af det store, colorerede Photographie af Bayeux Tapetet, som han i Juni bestilte til Frederiksborg Museet, nu er færdigt og kan erholdes tilsendt imod Betaling af £st 67, 10. Dette Beløb skal jeg en af de første Dage tilstille Dem i en Vexel paa London, men jeg haster med at meddele Dem det ankomne Brev fra Kensington Museet, fordi jeg ikke forstaaer at der i dette ikke omtales den fornyede eller bekræftede og udvidede Bestilling, som De nu senere har gjort.
Maaske ligger Deres Bestilling endnu hos Arundel Society og er ikke naaet til Kensington Museets Photographic Office
 
Med sand Høiagtelse
 
 
Deres J. C. Jacobsen
Carlsberg 30 October 1878

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, fmj 2-1878-79
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed