J. C. Jacobsens arkiv

1878-11-23

Dokumentindhold

Om betalingen af det sidste fotografi af Bayeuxtapetet og et møde i 'Prindsens Palais'.

Transskription


 
Høivelbaarne
Herr Kammerherre Worsaae
 
Jeg takker Dem for Deres Meddelelse om Photographierne efter Bayeux Tapetet og skal snarest muligt tilstille Dem Beløbet af den sidste Factura i Vexel paa London.
Paa Mandag kl. 2½ skal jeg have den Ære at møde paa
Prindsens Palais.
 
 
Med særdeles Høiagtelse
Deres ærbødige
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 23 Novbr
1878

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, fmj 2-1878-79
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, Danmarks historie