J. C. Jacobsens arkiv

1881-01-31

Dokumentindhold

Om Hr Weiss fratrædelse som assistent ved laboratoriet og ansættelse ved bryggeriet som inspecteur.

Transskription

Herr Professor Barfoed
Formand i Carlsberg Laboratoriets Bestyrelse
 
De vil maaskee erindre, at jeg i det siste Efteraar afholdte Bestyrelsesmøde, i hvilket Hr Rossings Fratrædelse som Assistent blev anmeldt, gjorde opmærksom paa, at den anden Assistent, Hr Cand Weiss, maaskee ligeledes i den nærmeste Tid vilde finde Anledning til at fratræde sin Stilling ved Laboratoriet, for at træde over i Bryggeriets Tjeneste. Dette Tidspunkt er nu indtraadt, efter at Herr Weiss i den senere Tid ved Siden af Arbeiderne i den chemiske Afdeling i Laboratoriet har gjort sig fortrolig med den techniske Virksomhed i Brygeriet, i hvis Tjeneste han nu ønsker Ansættelse.
Da Herr Laboratorieforstander Kjeldahl har erklæret, at han Intet har at erindre imod, at Herr Weiss nu fratræder sin Stilling ved Laboratoriet og da Bryggeriet ønsker at antage Herr Weiss som Inspecteur, tillader jeg mig at indstille til den

ærede Bestyrelse, at det tillades Herr Cand Weiss at fratræde Tjenesten som Assistent ved Laboratoriet fra 1ste Februar d. A

Carlsberg d 31te Januar 1881.
 
Ærbødigst
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
CA 000064669
Carlsberg Laboratorium