J. C. Jacobsens arkiv

1878-12-22

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann udtrykker sin store taknemmelighed ved at forære J. C. Jacobsen sit maleri af Orla Lehmann.

Transskription

Kjære Herr Capt Jacobsen

Dette Aar slutter snart, det har bragt mig saa megen Alvor og Glæde! og saa meget af Glæden, Mindet om den elskede hedengangne Søn, der bevares i det hans ved Dem bestilte Billede, der bevares i dette hans deilige Arbeide er knyttet tilige til Dem - ligesom saa meget af det Bedste og Skjønneste Danmark ellers ejer skyldes Dem  
Men Erindringerne som knytter sig til dette Arbeide af vor Harald ere saa inderlige saa personlige - jeg saae søn[n]ens Virkelyst vaagne  

igjen, jeg saa ham mande sig op da Deres saa deeltagende Brev kom, der ved dette smukke Hverv pegede hen paa den ..[?] der var hans Deel, endog efter han maatte give Gud sit bedste Eje - ....[?] sit Barn tilbage
Ja kjære Ven, tillad mig at ...[?] Dem saaledes, .... [?] De har Adkomst dertil i mit Hjerte. Jeg kan og vil aldrig ophøre at takke Dem for denne Vennegjerning.-
Jeg vilde ogsaa tillige siden Aaret udrinder prøve at glæde Dem med Noget, der maaske havde en Betydning for Dem, og har jeg derfor valgt et Portrait af Orla Lehmann malet i 1848 - mit første Billede malet i Danmark

der betegner ham i den Tid da han henrev Folket.
De hører denne begejstrede Tid til, Deres Tanke og Handlemaade betegner Dem som udgaaet fra som en Deel af Danmarks bedste Mænd ..
Da jeg troer at dette Billede derfor mueligen maatte have særlig interesse for Dem, beder jeg Dem ikke at forsmaae den som en Hyldest fra mig som et Bevis for sand Hengivenhed.
Jeg slutter disse Linjer ved at ønske Dem og Deres Frue en glad Juul.
Deres ærbødig hengivne
Elisabeth Jerichau

Kjøbenhavn
22 Dec 1878

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsberg Arkiv. Familiearkivet
Mæcenvirksomhed