J. C. Jacobsens arkiv

1901-10-23

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl har tilsyneladende tilgivet sin far J. C. Jacobsen, hvilket Laura er meget lykkelig for.

Transskription

23 Octbr 1901

Min Eneste min Elskede!
Endelig ved jeg, hvor Du er at træffe. I mange Aar har jeg bedet Gud som den største Naade for os alle, at han vilde give mig synligt Bevis paa at Du havde tilgivet Din Fader. Nu kommer Du kjære Barn som Herrens Sendebud og giver mig Bevis paa, at Gud har hørt min Bøn. Hvilken lykkelig Tanke at gaae i Graven med. Tak Tusinde Gange Tak. 
Jeg er saa glad og saa rask. Haabende at det samme er tilfældet med Eder begge, sender jeg Eder mine varmeste Hilsener. Din lykkelige Moder

Som jeg sluttede mit Brev kom Bud fra Berta at hindes [hendes] stakkels Søster Fru P. nu endelig efter sine horde [hårde], lange Lidelser havde udstrit [udstridt] idag kl. 11. Kunde Du ikke med et Par af Dine bevingede Ord trøste nei glæde hende, hun kunde saa hordt [hårdt] trænge dertil, min Stakkels Agnes. Gid jeg maae kunne være alt det for hende, som jeg ønsker og atraaer, jeg trænger saameget til at gjøre noget godt for al den Lykke jeg har i Eie.

Jacobine hilser Dig mange Gange
Paa Ny have de det meget godt.
Lev vel.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Laura Jacobsens brevpapir
FA 2-023-00010 æske F 7