J. C. Jacobsens arkiv

1882-04-19

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Udkast nummer 2 til et brev om ødelæggelsen af Carls have. 

Transskription

Jeg modtog igaar Meddelelse at Udgravninger til Dine nye Kjældere skulde begynde, og paa en saadan Maade at min Haves Ødelæggelse derved er bleven en Kjendsgjerning.
Jeg har derfor givet Ordre til at sætte Hegnet i min Eiendoms Grændse, da Du jo her viser mig at jeg ikke kan anlægge en Have paa en af Dig leiet Grund i Fred.
Men ved at bryde Havens Hegn bryder Du Dit givne Ord, selv om det paa Grund af Din svækkede Hukommelse maatte være ubevidst.

Jens Nielsen maa ikke besørge Ærinder
_________
forunderligt er det ogsaa at Du der har lagt saa stor Vægt paa Exemplets Magt, ved at ødelægge min Have giver et Exempel paa hvormegen Betydning, Du anseer en Haves Plan at Have, da Du dog ved ved Dit Testamente har lagt Din Haves Skjæbne og Dit Hjems Hygge for en saa stor Deel i min Haand.

Din ærbødige

Carl Jacobsen

Hr J C Jacobsen


Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsberg arkiv
Carlsberg, Familiestrid, Ny Carlsberg