J. C. Jacobsens arkiv

1840'erne

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Laura Jacobsen sender fødselsdagsbrev til Carl Jacobsen og ønsker, at hun kunne være der, når han modtager brevet.

Transskription

Carl C. H. Jacobsen
Kiøbenhavn

 
Min elskede Carolus
Gid jeg havde Dig hos mig naar Du modtager disse Linnier, da vilde jeg tage Dig paa mit Skjød og kjærtegne Dig, og bede Gud bevare Dig fra Synd og Sorg. Du vil for hvert Aar Du bliver ældre bedre kunde fatte hvad Betydning din Fødselsdag har for os, dine Forældre, nemlig at Du i det kommende Aar med Alvor.... Dig af de Feil, hvis store Betydning Du mere og mere vil indsee; Du vil ogsaa telige stærkere føle hvilken Glæde og Tilfredsstillelse der er ved at gjøre det Gode, det kjender Du jo allerede af naar Du bringer gode Caracterer, da er det os alle Du glæder, telige med dig Selv, og naar man glæder andre da smile Gud og le til os og vaage over os. Fader og jeg glæder os over Du imorgen ikke vaagner blandt Fremmede men hos din kjære Tante. Nu min søde 

Carl vil jeg gratulere Dig til at blive en kjærlig og flittig Dræng. Da skal du see det er vært at leve.
Din hengivene Moder 
Laura Jacobsen 
Carlsberg
Den 2 den Marts i 1 ste Time.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 2-23-00014 æske F 7
Religiøse formaninger