J. C. Jacobsens arkiv

1882-04-19

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Udkast til brev hvor Carls Jacobsen klager over, at udgravningerne til J. C. Jacobsens nye lagerkældere ødelægger hans have.

Transskription

Ny Carlsberg
19-4-82

Jeg modtog i gaar Meddelelse at Udgravningerne til Dine nye Kjældere skulde begynde og paa en saadan Maade at min Haves Ødelæggelse derved er bleven en Kjendsgjerning.
Thi det er selvfølgelig ligegyldigt om der graves med halvt eller heelt Anlæg om Fortovet bliver bredt eller smalt, Havens Plan bliver alene ødelagt ved at Spidsen langs Carlsbergveien skjæres af og et hvert Brud paa og ved at bryde Havens Hegn er et Brud paa et givet Ord af Dig bryder Du dit givne Ord.
Da Du tillige veed at man ikke kan anlægge en Deel af en Have
Du viser mig jo her at jeg ikke kan anlægge en Have paa en leiet Grund, idet idet mindste ikke naar Du er Eieren, jeg har

derfor ikke andet at gjøre at at sætte Hegnet i min Eiendoms Grændse, hvortil der ogsaa er givet Ordre.
Jeg skal kun tilføie at jeg finder det forunderligt.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Carl Jacobsens brevpapir
København
CM
Carlsberg, Familiestrid