J. C. Jacobsens arkiv

1879-12-04

Afsender

Carl Carlsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Brev vedrørende opmålinger på Ny Carlsberg. Tal på bagsiden med Carl Jacobsens håndskrift

Transskription


4/12 79
S. T.  Hr. Brygger C. Jacobsen jun.
Ved at fremsende det af Dem ønskede Kort over Parcellerne mellem Pavillon – og Alliancevei, tillader jeg mig at oplyse at …. af Bakkegaardens Jorder, øst for Alliancevei, mellem Kogsbøl og Bakkegaardsvei ifølge en tidligere Opmaaling   …. Udgjør c. 47000 kvadratalen, hvoraf c. 32000 kvadratalen ligger paa Amtets Grund, Resten ligger paa Kjøbenhavns.Facaden mod Bakkegaarden er angivet til c: 365 kvadratalen
Med højeste AgtelseDeres ærbødige og forbundne
Carl Carlsen 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 0000002607/00000296
Opmåling