J. C. Jacobsens arkiv

1857-10-04

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Brev til Carl med religiøse formaninger.

Transskription


Min kjære elskede Carl!
Gid Du i hver en lille Blomst maa see Guds Almagt, da vil Du og i hver en Luftning, paa Glæder og Sorgers Vei, føle Guds Nærhed.- Lever dit Hjerte reent, og kjærlig. Deel dine Venners Sorg, vær aaben og fortrolig mod dem, og om de Dig end saarer, da tilgiv, thi husk din Frelsers Ord til sine Fjender, og husk bestandig paa, hvor meget selv Du har som skal tilgives Dig, thi om Du erindrer dine Venners Feil, har Du derfor maaske .. færre.- Gud styrk dit Legeme og giv det Kraft.- Gud lad sit Lys skinne i Din Sjæl, at Du maae finde den rette Vei til Salighed og følge den.-
Din ModerDen 4 October 1857

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 2-23-00015 æske F 7
Fromhed, tilgivelse, næstekærlighed