J. C. Jacobsens arkiv

1893-03-09

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Laura opfordrer Carl til ikke at rejse udenlands, da både Ottilia og Helge ikke er helt raske. Hun vil også selv være meget urolig.

Transskription

Kjære Carl! jeg vil bede Dig nøie at betænke om Du virkelig tør rejse fra Ottilia hun var meget ængstelig og nerveus i aftes da hun talte med Smidt og mig, og er Helge nu tilmed ikke rask vil hun leve i en dobbelt Spending [Spænding], for Eder begge. Tror Du ikke ogsaa at Dit Bryggerirenome vil lide ved at Du altid reiser: hurtig efter at Du kommer hjem skal Du jo efter Theodora. det er ikke godt med den Velstand som kan opfylde alle Ønsker, man bliver saa forvendt med at skulle have dem opfyldte, koste hvad det koste vil.

Du kan godt være bekendt at forandre Din Bestemmelse, naar baade Din Kone og Din Dræng [Dreng] ikke ere raske. Ikke at tale om mig der ikke faaer et roligt Øieblik. Min kjære Carl tænk paa hvad jeg siger er sant [sandt]

Din kjærlige Moder
Gl. Carlsberg 9/3/93
Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 2-023-00003, kasse F 7