J. C. Jacobsens arkiv

1894-03-28

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Otto Bache

Dokumentindhold

Bestilling af maleri af Christian IX til hest.

Transskription


 
28-3-94
Kjære H. Professor Bache
Herved har jeg den glæde at meddele Dem at jeg har faaet svar fra H. M. Kongen, at han "gjerne giver sit Samtykke til Udførelsen af denne Plan (nemlig Portrættet til Hest) og er villig til at "sidde" for den af Dem (mig) udpegede Kunstner, Prof Otto Bache, hvis Valg til dette Hverv, kun hars. 2kunnet være H. Maj. kjært".Nu bliver det altså Deres Sag at sætte Den i Forbindelse med Kongen.Vi sees vel paa Løverdag, hvis De synes kunne vi maaske i Fællesskab dér hilse paa Kongen.Jeg har meldt mig til Audients paa Mandag.
Deres hengivne
Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 000031959/000007643
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, Danmarks historie, kunst