J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 32

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1844; 1851-1854 J. C. Jacobsen Regnskabsbog ført af J. C. Jacobsen for årene 1844-1874 vedrørende lagerkælderen (Hahns Bastion); udgifter til ny hov... Regnskabsbog J. C. Jacobsens arkiv
1859, 1860 Carl Jacobsen Carl Jacobsens rejsedagbog fra rejsen med lærer K. Schow i 1859 og rejserne til Sverige og Sønderjylland i 1860. Boge... Dagbog J. C. Jacobsens arkiv
1859-09-10 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om tilladelse til at udføre et par mindre bygningsforbedringer på Carlsberg. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1859-10-08 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens artikel om brygning af baiersk øl og Carlsbergs historie sendt til kammerråd Eriksen. Artiklen er en ... Avisartikel J. C. Jacobsens arkiv
1860, 1867, 1878 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens egne håndskrevne "Optegnelser om Carlsbergs Oprindelse og Udvikling fra 1847 til Nedskrevne i 1860". ... Manuskript J. C. Jacobsens arkiv
1862-03-08 Carl Jacobsen 1. del af dagbogen fra rejsen til Italien sammen med J. C. Jacobsen Dagbog J. C. Jacobsens arkiv
1862-05-xx Rasmus Nielsen J. C. Jacobsen Brev til J. C. Jacobsen i Rom med tak for tidligere breve fra Rejsen. "Lövet i Charlottes Bögelund" er et citat fra ... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1863-02-04 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning fra J. C. Jacobsen om tilladelse til at opføre nye bygninger på Carlsberg samt bygningsinspektoratets posit... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1863-05-15 Nanna Rygaard Jens Brask #1 Nanna Rygaard skriver til sin forlovede Jens Brask om de første dage på Carlsberg. Bl.a. om et stort middagsselska... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1865-08-07 J. C. Jacobsen Laura Jacobsen J. C. Jacobsen beklager, at han ikke havde tid nok til at studere bryggerierne i Alsace bedre på grund af sit politis... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1866-04-25 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om byggetilladelse. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1869-10-20 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen Om besøg af unge Sedlmayr fra München og købet af grunden til Mellembryggeriet. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1869-11-08 J. C. Jacobsen Carl Jacobsen J. C. Jacobsen sender tegninger af Mellembryggeriet til Carl. Om vandsforsyning og tilkørselsforhold. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1870-09-23 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om byggetilladelse. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1871-10-01 J. C. Jacobsen Erhard Kogsbølle Udkast til partnerskabsaftale mellem J. C. Jacobsen og Erhard Kogsbølle. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1873-09-02 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup J. C. Jacobsen sender Japetus Steenstrup nogle muslingeskaller og en kile fundet i udgravninger på Carlsberg.  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-04-29 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om byggetilladelse til at opføre et væksthus (Pompeji) på Carlsberg. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-14 J. C. Jacobsen Johan Nicolai Madvig J. C. Jacobsen fremsender to udkast til ansøgninger til Videnskabernes Selskab og til Carlsbergfondet. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1876-09-25 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens gavebrev til Carlsbergfondet. Fundats J. C. Jacobsens arkiv
1878-11-13 J. C. Jacobsen Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt Ansøgning om tilladelse til at opføre et bødkerværksted og et begkogeri på Carlsberg. Brev J. C. Jacobsens arkiv