J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 101

2024

Carlsbergfondet

Carlsbergfamiliens narrativ med noter og links til de primære kilder.

1844; 1851-1854

J. C. Jacobsen

Regnskabsbog ført af J. C. Jacobsen for årene 1844-1874 vedrørende lagerkælderen (Hahns Bastion); udgifter til ny hoved…

1860, 1867, 1878

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens egne håndskrevne "Optegnelser om Carlsbergs Oprindelse og Udvikling fra 1847 til Nedskrevne i 1860". I …

1862-03-08

Carl Jacobsen

1. del af dagbogen fra rejsen til Italien sammen med J. C. Jacobsen

1865-05-09

J. C. Jacobsen

Laura Jacobsen

J. C. Jacobsen skriver fra Antwerpen til Laura om sin hoste og den medicin, han har måttet tage. Den var virkningsløs, …

1866-11-26

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om deltagerne i et 'militær-politisk' middagselskab på Carlsberg, og endnu engang bekymringer om Carls stammen.

1867-10-31

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen er ked af, at Carl har haft ubehageligheder i Lichtensteins og er blevet smidt ud. J. C. fortæller om de…

1868-06-11

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om vigtigheden af, at Carl lærer de engelske bryggemetoder og om Carls eventuelle ansættelse i Erhards bryggeri.

1868-06-27

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om rejsen til England. J. C. Jacobsen er stadig forbavset over den billige pris på bronzekopien af Fægteren. Om Michael…

1868-11-25

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om afsendelsen af 100 salmebøger til den skandinaviske kirke i Edinburgh. Om Carl Bloch og om selskabslivet på Carlsber…

1868-12-08

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om forsendelse af øl til Skotland og J. C. Jacobsens store afsætning. Om humle. Formaninger til Carl om ikke at neglige…

1869

Carl Jacobsen

Tværsnit gennem Mellembryggeriet med Carl Jacobsens påtegninger. Afventer scanning.

1869-01-21

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen, Laura Jacobsen

Et 8 sider langt brev på fransk om gær, is og fois gras, placeringen af statuen af Tycho Brahe...

1869-01-26

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om malt, og om den kommende middag på Carlsberg, hvor der som sædvanlig vil være musik fra balkonen, for det meste af M…

1869-03-xx

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Del af brev om bl.a. analyser af prøver af Ale fra Bass og om et par afhandlinger som J. C. Jacobsen skriver på.

1869 marts

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om bryggeriforhold og omtale af Carl Blochs arbejde med bedekammeret på Frederiksborg Slot.

1870-04-12

J. C. Jacobsen

H. C. Andersen

Om placeringen af statuen af H. C. Ørsted af J. A. Jerichau.

1870-01-17

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Om bryggeriforhold i England.

1870-02-14

J. C. Jacobsen

Carl Jacobsen

Om modtagelsen af en sending humle og byggematerialer til Mellembryggeriet.

1871-02-24

J. C. Jacobsen

Elisabeth Jerichau Baumann

J. C. Jacobsen takker nej til en invitation, da han ikke føler sig helt rask. Han håber dog, at Carl kan komme trods st…