J. C. Jacobsens arkiv

1868-03-25

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Første del af brevet mangler. Om Carls rejseplaner. Carl spørger J. C., om han kan komme til England. Han mener, at det vil være godt for deres gensidige forståelse, da de ikke er kommet hinanden nærmere det sidste års tid.

Transskription

Om reisen selv kan jeg kan jeg også kun have ubestemte planer. Såmeget mere som jeg ikke kan bestemme dens endepunct ellers dens tidslængde. 
Vi have talt om følgende Plan München-Augsborg-Stuttgart. (Mannheim) Frankfurt (med Stein's bekjendte Bryggerie) Würzborg - Nürnberg - Bamberg - Chemnitz - Dresden - Prag - Pilsen. Dette vil medtage omtrent en måned Men hvad så videre ??
Kan Du og vil Du gjøre den Englandsreise, hvorom vi have talt?
Jeg vilde meget ønske det. Ikke blot for selve reisens skyld, men også fordi der er mange bryggerie spørgsmål som jeg gjerne vilde tale om udførligere end det kan skee i breve; men allermeest for vor gjensidige forståelses skyld, thi det sidste år har ikke nærmet os til hinanden og jeg troer at et møde vilde være nyttigt. I tilfælde at Du er af samme mening vilde det være godt at vide når det kunde skee og hvor Du vilde møde mig.
Om det første kan Du alene Dømme, til det

sidste foreslår jeg München; men dette er jo endnu et ganske betydningsløst spørgsmål.
I tilfælde af at Du ikke kunde gjøre denne reise eller at Du havde betænkeligheder derved vilde jeg foretrække ikke at gåe til England denne gang men hellere strax plante mig et eller andet sted som næstcommanderende, medhjælper eller lign.
Om jeg gjorde ret i inden jeg tog en sådan plads at besøge Holland og Belgien veed jeg ikke men jeg antager at det ikke har hast med et besøg i disse lande, hvis fabrication vistnok for mig kun kan have interesse som curiosum.
Sluttelig må jeg bede Eder hilse Tante Faye og Rulff og takke dem for brevene til min fødselsdag.
Forøvrigt hilsener til vore venner
Tak for meddelelsen om attenuationen
Eders hengivne Charles

Onsdag d. 25 Marts, 1868
München
Fakta

PDF
Brev
Dansk
München
København
uden eget FA-nr., kasse F 3,2
Rejsebrev, rejsebreve