J. C. Jacobsens arkiv

1906

Dokumentindhold

Udkast til brev med opfordring til udskiftning af Michael Lunn

Transskription


Mine kjære SønnerEdres Ønske at Skiftet mellem os maa foregaae paa den behageligste Maade deles naturligviis fultud af mig.Men skal det kunne skee er det nødvendigt at I enten formaaer Michael Lunn til godvilligt at trække sig tilbage eller hvis han ikke vil, at I da ansøge Magistraten om at komme Eder til hjælp. Thi I kan begribe at den Mand som beskylder Eders Stemoder …..

Fakta

PDF
Brevudkast
Dansk
København
CA 000031883/000007578. Vagn Jacobsens Arkiv, æske 4
Michael Lunn