J. C. Jacobsens arkiv

Breve til
J. J. A. Worsaae

Søgeresultater: 38

Grid List

1878-04-15

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om kongens rescript og oprettelsen af Det Nationalhistoriske Museum på Frederikborg Slot.

1878-06-01

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om kopieringen af Bayeuxtapetet.

1878-06-25

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om Frederiksborgmuseets formål. En note vedlagt brevet til Worsaae af samme dato.

1878-06-25

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

J. C. Jacobsen skriver til Worsaae om dækning af rejseudgifter for medlemmerne af bestyrelsen for Frederiksborg museet,…

1878-07-23

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om kopieringen af Bayeuxtapetet og portrættet af Josias Rantzau i Versailles. 

1878-10-30

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om fotografier af Bayeuxtapetet.

1878-11-02

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om betalingen af fotografierne af Bayeuxtapetet

1878-11-23

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om betalingen af det sidste fotografi af Bayeuxtapetet og et møde i 'Prindsens Palais'.

1878-12-13

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om et møde på Rosenborg Slot.

1879-03-14

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om betalingen til maleren Wilhelm Rosenstand.

1879-07-11

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om et portræt af J. N. Madvig og et forslag fra J. C. Jacobsen om at lade P. S. Krøyer udføre billeder af Normannernes …

1879-09-22

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om erhvervelsen af den store globus til "Tycho Brahe Værelset". J. C. Jacobsen tilbyder at betale den manglende sum.

1879-10-13

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om erhvervelsen af portrætter af kongehusets medlemmer til Frederiksborg Slot.

1879-10-22

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

J. C. Jacobsen gentager sit tilsagn om at ville betale op til 3000 kr. for en globus til Frederiksborgmuseet.

1879-11-01

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

J. C. Jacobsen oplyser Worsaae, at han har givet sin bogholderinstruktioner til at sende de 3000 kr. til erhvervelse af…

1880-08-13

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om kongens accept af at udvide samlingerne Frederiksborg.

1880-08-31

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om åbningen af Prindsessefløjen.

1880-11-21

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

J. C. Jacobsen videresender et brev fra Julius Lange, som han vil vente med at besvare, indtil Worsaae har læst det.

1881-01-15

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

Om et gammelt ibenholtsskab med udskæringer, som J. C. Jacobsen vil købe og skænke til museet, hvis det viser sig at ha…

1881-01-30

J. C. Jacobsen

J. J. A. Worsaae

J. C. Jacobsen skriver til Worsaae og foreslår, at nogle danske kunstnere på vej til eller fra Rom kunne lægge vejen om…