J. C. Jacobsens arkiv

Breve til
Japetus Steenstrup

Søgeresultater: 54

Grid List

1874-06-06

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

J. C. Jacobsen sender Japetus Steenstrup et udkast til en takkeskrivelse til entreprenørerne, som han beder ham rette t…

1876-01-11

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om Carlsberg Laboratorium og Barfoeds engagement.

1876-03-24

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om Rasmus Pedersens ansættelse ved Carlsberg Laboratorium.

1876-04-03

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

J. C. Jacobsen fortæller Steenstrup, at han har informeret Rasmus Pedersen om formålet med Carlsberg Laboratorium. 

1876-06-09

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om Barfoeds udkast til statutter for Carlsberg Laboratorium.

1876-08-22

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om planlægning af møder vedrørende Carlsberg Laboratorium.

1876-09-17

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om udfærdigelsen af gavebrevet til Carlsberg Laboratorium.

1876-09-28

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om et møde i Videnskabernes Selskab angående sammensætningen af bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium.

1876 efter 10. oktober

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Kong Christian IX's besøg og tilladelsen til at bruge splitflag

1876-10-03

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om statutterne vedrørende Carlsberg Laboratorium.

1876-10-05

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om ordlyden af statutterne vedrørende Carlsberg Laboratorium.

1876-10-08

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om ordlyden i statutterne til Carlsberg Laboratorium og kong Christian IX's besøg

1876-10-12

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om en korrektur af statutterne vedrørende Carlsberg Laboratorium.

1876-10-26

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

J. C. Jacobsen skriver til Japetus Steenstrup om valg af 'directeurer'. J. C. Jacobsen mener ikke, at han vil få meget …

1877-07-25

Christen Thomsen Barfoed

Japetus Steenstrup

Barfoed skriver til Johannes Steenstrup om Rasmus Pedersens afgang som leder af Carlsberg Laboratoriums fysiologiske af…

1877-10-07

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

J. C. Jacobsen skriver om det ønskelige i at Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot bliver lagt ind under …

1879-03-22

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om Emil Christian Hansens disputats. J. C. Jacobsen fortæller, at Emil Chr. Hansen var blevet meget fornøjet over at hø…

1881-03-19

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

J. C. Jacobsen returnerer et eksemplar af Grønlunds disputats (som han har ødelagt) til Japetus Steenstrup og beder ham…

1881-04-16

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om undersøgelser af Melbyg.

1881-04-16

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Nogle spørgsmål om byg.