J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 101

1881-08-08

J. C. Jacobsen

Edvard Holm

Om yderligere et gavebrev. Det har vist sig nødvendigt da Frederiksborg Slot giver underskud.

1881-09-30

J. C. Jacobsen

Edvard Holm

J. C. Jacobsen vil gerne holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Carlsbergfondet vedrørende mulighederne for ændringe…

1881-11-xx

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

En kort note om at Carlsberg ikke kan undvære sit filialbryggeri (= Ny Carlsberg) 

1881-11-15

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om J. C. Jacobsens testamente. Han er bekymret for Carlsbergs fremtid og føler ikke, at han har gjort, hvad han kunne f…

1881-11-16

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

J. C. Jacobsen skriver om stridighederne med Carl og brugen af navnene "Carlsberg" og "Ny Carlsberg".

1881-11-23

J. C. Jacobsen

Japetus Steenstrup

Om striden med Carl om brugen af navne på bryggerierne.

1882

Emil Christian Hansen, Emil Chr. Hansen

'Optegnelser om Kapt. Brygger J. C. Jacobsen'. Uddrag af Emil Christian Hansens erindringer

1882-04-18

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Carl skriver et særdeles vredt og velformuleret brev til sin far om sin haves ødelæggelse. J. C. Jacobsen har påbegyndt…

1882-04-19

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Udkast til brev hvor Carls Jacobsen klager over, at udgravningerne til J. C. Jacobsens nye lagerkældere ødelægger hans …

1882-04-19

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

Udkast nummer 2 til et brev om ødelæggelsen af Carls have. 

1882-06-29

J. C. Jacobsen

Hans og Jørgen Larsen

Et notat om opgravningen af lagerfade i forbindelse med opførelsen af nye lagerkældere.

1882-08-12

J. C. Jacobsen

Erhard Kogsbølle

J. C. Jacobsen forstår fultud Kogsbølles ønske om at fratræde den daglige ledelse af Alliance.

1883-03-20

J. C. Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Om J. C. Jacobsens bidrag til udsmykningen af den ny udstillingsbygning og om gartnerens betænkeligheder ved at flytte …

1884-07-08

J. C. Jacobsen

Frants Djørup

Et meget velformuleret og typisk J. C. Jacobsen-rejsebrev med eksistentielle overvejelser og detaljerede naturbeskrivel…

1884-07-24

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

Om Emil Chr. Hansens artikel i "Allgemeine Zeitschrift für Bierbrauerei und Malz-Fabrikation. Herausgegeben von Franz F…

1884-08-12

Carl Jacobsen

Komunalbestyrelsen i København

Takkekort for middagsinvitation.

1885-03-17

Emil Christian Hansen

Louis Pasteur

Om Emil Christian Hansens forestående rejse til Paris.

1885-05-06

J. C. Jacobsen

Emil Chr. Hansen

J. C. Jacobsen skriver til Emil Chr. Hansen, som er i Frankrig, om bl.a. gær og gæringsforsøg.

1885-05-10

Fotografi af Carl Jacobsen med sønnen Alf og bryggeriarbejderne på Ny Carlsberg 10. maj 1885

1885-06-08

J. C. Jacobsen

Holger Drachmann

J. C. Jacobsen bekræfter, at han fortsat vil støtte Holger Drachmann økonomisk. Ny scanning afventes.