J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 101

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1881-08-08 J. C. Jacobsen Edvard Holm Om yderligere et gavebrev. Det har vist sig nødvendigt da Frederiksborg Slot giver underskud. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-09-30 J. C. Jacobsen Edvard Holm J. C. Jacobsen vil gerne holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Carlsbergfondet vedrørende mulighederne for ændrin... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-11-xx J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup En kort note om at Carlsberg ikke kan undvære sit filialbryggeri (= Ny Carlsberg)  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-11-15 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om J. C. Jacobsens testamente. Han er bekymret for Carlsbergs fremtid og føler ikke, at han har gjort, hvad han kunne... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-11-16 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup J. C. Jacobsen skriver om stridighederne med Carl og brugen af navnene "Carlsberg" og "Ny Carlsberg". Brev J. C. Jacobsens arkiv
1881-11-23 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om striden med Carl om brugen af navne på bryggerierne. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882 Emil Christian Hansen, Emil Chr. Hansen 'Optegnelser om Kapt. Brygger J. C. Jacobsen'. Uddrag af Emil Christian Hansens erindringer Note J. C. Jacobsens arkiv
1882-04-18 Carl Jacobsen J. C. Jacobsen Carl skriver et særdeles vredt og velformuleret brev til sin far om sin haves ødelæggelse. J. C. Jacobsen har påbegyn... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-04-19 Carl Jacobsen J. C. Jacobsen Udkast til brev hvor Carls Jacobsen klager over, at udgravningerne til J. C. Jacobsens nye lagerkældere ødelægger han... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-04-19 Carl Jacobsen J. C. Jacobsen Udkast nummer 2 til et brev om ødelæggelsen af Carls have.  Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-06-29 J. C. Jacobsen Hans og Jørgen Larsen Et notat om opgravningen af lagerfade i forbindelse med opførelsen af nye lagerkældere. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1882-08-12 J. C. Jacobsen Erhard Kogsbølle J. C. Jacobsen forstår fultud Kogsbølles ønske om at fratræde den daglige ledelse af Alliance. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1883-03-20 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om J. C. Jacobsens bidrag til udsmykningen af den ny udstillingsbygning og om gartnerens betænkeligheder ved at flytt... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-07-08 J. C. Jacobsen Frants Djørup Et meget velformuleret og typisk J. C. Jacobsen-rejsebrev med eksistentielle overvejelser og detaljerede naturbeskriv... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-07-24 J. C. Jacobsen Emil Chr. Hansen Om Emil Chr. Hansens artikel i "Allgemeine Zeitschrift für Bierbrauerei und Malz-Fabrikation. Herausgegeben von Franz... Brev J. C. Jacobsens arkiv
1884-08-12 Carl Jacobsen Komunalbestyrelsen i København Takkekort for middagsinvitation. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-03-17 Emil Christian Hansen Louis Pasteur Om Emil Christian Hansens forestående rejse til Paris. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-05-06 J. C. Jacobsen Emil Chr. Hansen J. C. Jacobsen skriver til Emil Chr. Hansen, som er i Frankrig, om bl.a. gær og gæringsforsøg. Brev J. C. Jacobsens arkiv
1885-05-10 Fotografi af Carl Jacobsen med sønnen Alf og bryggeriarbejderne på Ny Carlsberg 10. maj 1885 Foto J. C. Jacobsens arkiv
1885-06-08 J. C. Jacobsen Holger Drachmann J. C. Jacobsen bekræfter, at han fortsat vil støtte Holger Drachmann økonomisk. Ny scanning afventes. Brev J. C. Jacobsens arkiv