J. C. Jacobsens arkiv

Øvrige dokumenter
J. C. Jacobsen

Søgeresultater: 91

Grid List

Før 1854

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens første skitse til hovebygningen

1854

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens første forsøg på perspektivtegning

1854

J. C. Jacobsen

Tværsnit af hovedbygningen. Tegningen er påtegnet og signeret af J. C. Jacobsen.

Udateret efter 1856

J. C. Jacobsen

Selvbiografiske noter skrevet af J. C. Jacobsen

1859-10-08

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens artikel om brygning af baiersk øl og Carlsbergs historie sendt til kammerråd Eriksen. Artiklen er en me…

Udateret efter 1860

J. C. Jacobsen

Noter vedrørende Frederiksborg Slot. "Absaloni Liigsteen"

1860'erne

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens beregninger vedrørende et nyt malthus og -magasin på Carlsberg.

Efter 1860

J. C. Jacobsen

Udkast til et katalog over samlingen på Frederiksborg Slot.Afventer transskription.

1860'erne

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra Liesing, fortsat, og Brunn

1860 ca.

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens håndskrevne lister over de forskellige træsorter i haven med hans egne skitser til beplantningen. 

1860'erne, udateret

J. C. Jacobsen

Udaterede bryggerinotater fra Steins Bryggeri ved Frankfurt. Fundet som løsblad i en Carl Jacobsen notesbog.

1860'erne

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra Klein Schwechat, Steinbruch og Spatenbraü, Wien

1860, 1867, 1878

J. C. Jacobsen

J. C. Jacobsens egne håndskrevne "Optegnelser om Carlsbergs Oprindelse og Udvikling fra 1847 til Nedskrevne i 1860". I …

1860'erne

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra Strasbourg.

1860'erne

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra Steinbruch og Liesing

Udateret ca. 1865

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra L'heureuse et Buste og Actie Brauerei, Tivoli v. Berlin.

1866 eller senere, udateret

J. C. Jacobsen

 J. C. Jacobsens liste over alle de emner, personer og historiske begivenheder, som han mener skal behandles i malede f…

1866-09-19

J. C. Jacobsen

Udskrift af Højesterets domsprotokol vedrørende ligningsafgift af lagerkælderen i Hahns Bastion

1869-06 og 07

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra England og Scotland, 5-6. Bryggerier i London: Lion Brewery, Barclay & Perkins, Reids Brewery; City…

1869-06 og 07

J. C. Jacobsen

Bryggerinotater fra England og Scotland, 7. Youngers, Abbey og Holyroad bryggerierne i Edinburgh.