J. C. Jacobsens arkiv

Øvrige dokumenter
J. C. Jacobsen

Søgeresultater: 91

Grid List
Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
Før 1854 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens første skitse til hovebygningen Tegning
1854 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens første forsøg på perspektivtegning Tegning
1854 J. C. Jacobsen Tværsnit af hovedbygningen. Tegningen er påtegnet og signeret af J. C. Jacobsen. Tegning
Udateret efter 1856 J. C. Jacobsen Selvbiografiske noter skrevet af J. C. Jacobsen Note
1859-10-08 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens artikel om brygning af baiersk øl og Carlsbergs historie sendt til kammerråd Eriksen. Artiklen er en ... Avisartikel
Udateret efter 1860 J. C. Jacobsen Noter vedrørende Frederiksborg Slot. "Absaloni Liigsteen" Note
1860'erne J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens beregninger vedrørende et nyt malthus og -magasin på Carlsberg. Note
Efter 1860 J. C. Jacobsen Udkast til et katalog over samlingen på Frederiksborg Slot.Afventer transskription. Note
1860'erne J. C. Jacobsen Bryggerinotater fra Liesing, fortsat, og Brunn Note
1860 ca. J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens håndskrevne lister over de forskellige træsorter i haven med hans egne skitser til beplantningen.  Notesbog
1860'erne, udateret J. C. Jacobsen Udaterede bryggerinotater fra Steins Bryggeri ved Frankfurt. Fundet som løsblad i en Carl Jacobsen notesbog. Note
1860'erne J. C. Jacobsen Bryggerinotater fra Klein Schwechat, Steinbruch og Spatenbraü, Wien Note
1860, 1867, 1878 J. C. Jacobsen J. C. Jacobsens egne håndskrevne "Optegnelser om Carlsbergs Oprindelse og Udvikling fra 1847 til Nedskrevne i 1860". ... Manuskript
1860'erne J. C. Jacobsen Bryggerinotater fra Strasbourg. Note
1860'erne J. C. Jacobsen Bryggerinotater fra Steinbruch og Liesing Note
Udateret ca. 1865 J. C. Jacobsen Bryggerinotater fra L'heureuse et Buste og Actie Brauerei, Tivoli v. Berlin. Note
1866 eller senere, udateret J. C. Jacobsen  J. C. Jacobsens liste over alle de emner, personer og historiske begivenheder, som han mener skal behandles i malede... Note
1866-09-19 J. C. Jacobsen Udskrift af Højesterets domsprotokol vedrørende ligningsafgift af lagerkælderen i Hahns Bastion Officielt dokument
1869-06 og 07 J. C. Jacobsen Bryggerinotater fra England og Scotland, 5-6. Bryggerier i London: Lion Brewery, Barclay & Perkins, Reids Brewery... Note
1869-06 og 07 J. C. Jacobsen Bryggerinotater fra England og Scotland, 7. Youngers, Abbey og Holyroad bryggerierne i Edinburgh.  Note